รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

วันนี้ Aorest ขายพวงหรีด จะพาทุกคนมารู้จักกับ “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” เพื่อรักษากลุ่มคนป่วยอาการหนักมากมาย 1,000-2,000 ชุด มาให้ประเทศไทย และก็ได้จดทะเบียนกับอย. ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ทางการเยอรมนีใช้ยาตัวนี้รักษาคนป่วยวัววิด-19 ที่ประเทศของตน พร้อมจัดเตรียมแบ่งให้โรงหมอขึ้นอยู่กับกรมการแพทย์ จ.กรุงเทพฯ โรงเรียนหมอ และก็ โรงหมอขึ้นอยู่กับกรมควบคุมโรค ตามรูปร่างที่เหมาะสม เพื่อจัดเตรียมใช้รักษาลักษณะของคนป่วยวัววิด-19 ในประเทศไทยอย่างเต็มที่

โมโนโคลนอลแอนติบอดี เป็นอย่างไร
กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี Monoclonal Antibody ไม่ใช่ยา แต่ว่าเป็นแอนติบอดีที่สร้างขึ้นจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ดีไซน์มาให้มีความจำเพาะต่อความอยากได้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้รักษาวัววิด-19 ใช้กรรมวิธีฉีดเข้าสู่ร่างกาย มีทั้งแบบผสมและไม่ผสม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้ในไทยได้ไหม?
ปัจจุบันนี้อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 แบบมีเงื่อนไขภายใต้เหตุการณ์รีบด่วน เหมือนกับอีกหลายประเทศ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบผสม
ยาแอนติบอดีแบบผสม เป็นแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอล 2 ชนิด คือ แอนติบอดีที่สกัดจากหนูซึ่งถูกดัดแปลงกรรมพันธุ์ให้มีระบบระเบียบภูมิต้านทานอย่างมนุษย์ และก็แอนติบอดีที่สกัดจากผู้ที่หายป่วยจากโรควัววิด-19 เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้ไวรัสอ่อนแรงลง และก็ยั้งการติดเชื้อในร่างกายคนป่วยลงได้

ประสิทธิภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ผลงานวิจัยพบว่า โมโนโคลนอลแอนติบอดีช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกายของคนป่วย ลดช่วงเวลาการดูแลรักษาในโรงหมอ และก็ลดการเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้ต้องให้เร็วตั้งแต่ระยะต้นในการเจ็บป่วย

ผศ.นพ.โอภาส พุทธรุ่งเรือง ศูนย์โรคเกิดใหม่ด้านสถานพยาบาล โรงหมอจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยลดความร้ายแรงของโรคได้ 80% โดยให้ยาตั้งแต่ระยะต้นๆจะช่วยทำให้กลุ่มคนป่วยที่ไม่มีอาการ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ไม่ให้อาการพัฒนาเป็นกลุ่มคนป่วยอาการหนัก นับว่าเป็นความรุ่งเรืองล่าสุดในการรักษาในขณะนี้ แต่ว่ามีข้อจำกัดคือ ราคายาค่อนข้างสูง แม้ในอนาคตมีการนำเข้าก็จะมีคุณประโยชน์มากมาย เพราะว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเจริญ

ผู้ใดกันแน่ที่เหมาะกับการดูแลรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
โมโนโคลนอลแอนติบอดี เหมาะกับการใช้ในคนป่วยที่มีการเสี่ยงจะมีลักษณะร้ายแรง ผู้สูงอายุและก็ผู้มีโรคประจำตัว ตัวอย่างเช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น

ข้อควรจะทราบ เกี่ยวกับการใช้ และก็ประสิทธิภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ปัจจุบันนี้ สำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดี ยังไม่มีผลการเรียนในมนุษย์ถึงการทำหน้าที่แทนติดเชื้อจากสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่น เบตา แอลฟา แกมมา และก็เดลตา และก็ยังเป็นยาที่จะต้องมีการใช้ภายใต้ข้อแนะนำของหมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สมควรหาซื้อมารับประทานเอง

Previous PostNextNext Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.